De prioriteit van onze vereniging is het ondersteunen en helpen van gezinnen waarvan een kind de diagnose palliatief gekregen heeft. 
Aan deze gezinnen bieden wij onze diensten aan in de hoop tijdens de palliatieve zorg maar ook nadien een klein verschil te kunnen maken.
Hieronder vinden jullie een korte oplijsting om een eerste beeld van onze activiteiten te schetsen:

  • Ervaringsdeskundige ondersteuning, zowel emotioneel als praktisch, voor ouders, grootouders, familie, vrienden en alle andere betrokkenen
  • Administratieve en financiële bijstand, tijdens en na palliatieve periode
  • Hulp bij opmaak herdenkingsdrukwerk, regeling uitvaart,… 
  • Initiatieven die bijdragen aan het creëren van kostbare herinneringen zoals fotoshoots, ontspanningsactiviteiten, realiseren wens…

Naast deze dienstverlening aan gezinnen en betrokkenen zal de vereniging ook ijveren voor meer algemene verbeteringen voor gezinnen en kinderen in deze situatie door zowel beleidsmatige acties als bewustmakingsinitiatieven, zijnde:

  • Voordrachten
  • Infosessies
  • Communicatie
  • Lobbyen